VI OCH DOM
 - en föreställning om rasism och främlingsfientlighet


På dessa sidor finns samlat material för lärare och elever som har sett föreställningen. 

Materialet består av förslag på ämnen som kan vara intressanta för vidare fördjupningsarbete och utgörs främst av olika frågeställningar samt länkar till sidor som kan vara relevanta.

Dessutom finns det två enkäter som vi hoppas att ni kan fylla i, en för lärarna och en för eleverna. Enkäterna är mycket korta och tar bara några minuter att fylla i. Resultatet av enkäterna kommer vi att använda för att sammanställa en utvärdering av föreställningen och projektet.

Ämnesförslagen och enkäterna ligger i vänstermenyn. Ämnena är just bara förslag, och det finns naturligtvis många andra ämnen och ingångar som kan vara spännande att arbeta med.


Det är bra att diskutera svåra ämnen


Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. För att förstå och tydliggöra vad det kan innebära måste vi prata om det. Det är viktigt att kunna diskutera olikheter i kultur och språk, prata om förtryck och rasism och sätta ord på vår rädsla för det främmande. Problem och svårigheter blir lätt osynliga om man inte talar om dem, och därmed kan illusionen uppstå att de inte finns. Men finns – det gör de. 

Det är viktigt att vi kan prata om det mångkulturella samhällets problem, både det samhälle som fanns en gång och det som finns nu. Vi kan lära oss av historien  och förhoppningsvis hitta bot mot dagens orättvisor och förtryck . Det är viktigt för allas framtid att vi kan prata om förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle och alla människors rätt till likvärdig behandling. 

Det är lätt att skaffa sig fördomar. Alla gör det. Det är enkelt att generalisera, att placera människor i grupper under en etikett och säga: du är sån. Det är både enkelt och lätt att döma andra människor medan vi själva vill bli uppfattade av vår omgivning som den vi tycker oss  vara - en unik individ.

De flesta fördomar har sin grund i ren okunskap eller rädsla för det okända och främmande. Men genom att prata och diskutera om våra upplevelser av konflikten ”vi – dom”  kan vi fördjupa vår förståelse både av oss själva och andra.

Den här föreställningen kan vara en ingång och en möjlighet att tillsammans diskutera de problem som där togs upp. Ni får fyra ämnesområden att välja mellan och avgör själva i klassen hur ni vill arbeta med dem.

Hur ser verkligheten egentligen ut – för dig, för dom, för oss alla? ÄMNEN:


1. Sveriges roll i slavhandeln 

2. Vem är invandrare?

3. Språkets betydelse för rasism

4. Teaterföreställningen: diskussion - analys

5. Kan man skämta om allting?


 
Läs gärna mer och beställ kostnadsfritt material på Forum för levande historia.

Vi vill också tacka Forum för levande historia för hjälp i arbetet med denna webbplats.