4. Teaterföreställningen: diskussion - analys

Ni har nu sett teaterföreställningen, Vi och Dom. I föreställningen togs det upp flera olika typer av rasism och förtryck.

Här nedan listas några frågeställningar som kan vara användbara för en vidare diskussion om själva föreställningen.Vad handlade föreställningen om?

Återberätta handlingen och jämför era intryck. Vad togs upp?

  • Vad gjorde mest intryck på er?
  • Förstod ni hänvisningen till de historiska ämnen som nämndes?
  • Fanns det ämnen som ni inte pratat om i skolan? Fanns det kanske ämnen som behöver fräschas upp? Exempelvis: vad menar man när man talar om Förintelsen och varför kallas den så?