3. Språkets betydelse för rasismHur du talar om och till andra har en stor betydelse. En av anledningarna till att det är möjligt att förtrycka andra människor är att använda sig av språket. 

I föreställningen pratar vi om ett vi och dom, vilket också är titeln på föreställningen. Det är lätt att dela in folk efter utseende och härkomst eller religiös tillhörighet. Vad spelar språket för roll där? 

Om du kallar en viss grupp för råttor eller ohyra börjar du då se dem som det också? 

  • Varför tror ni att ordet neger, som betyder svart och som funnits i svenskan sedan 1680-talet, har fått en så negativ klang?
  • Diskutera om och ge exempel på hur man med hjälp av språk kan förminska och förnedra människor.
  • Vilka ord anser ni att det inte är okej att använda?
  • Kan det vara så att i vissa sammanhang är det okej att säga vissa ord och i andra inte. Ge exempel.
  • Pratar ni likadant hemma, som med kompisarna?

 
Länk till SVT Play - Uppdrag granskning om asylsökande

Länk till EXPO - om språkliga begrepp m m