2. Vem är invandrare? Vem är du?

Invandring är något som ständigt debatteras. Men har vi tänkt på betydelsen av ordet invandrare = en som vandrat in. 

Här kan ni välja att dela in klassen i olika grupper, där ni får diskutera en eller flera av frågorna. Sedan kan ni redovisa svaren i helklass.

 • Vi pratar om massinvandring i Sverige. Vad säger statistiken? Hur definieras invandrare där.
 • Är alla som flyttar in i Sverige invandrare?
 • Går det att se på någon varifrån han/hon kommer?
 • Går det att se på någon vilken religion han/hon tillhör?
 • Är folk från Norden som bosätter sig i Sverige invandrare?
 • När blir en person svensk?
 • Vad är typiskt svenskt?


Vad har vi för fördomar?

 • Hur ska vi göra för att komma förbi dem?
 • Ska du få se ut som du vill?
 • Ska du få tillhöra vilken religion du vill?
 • Är det rättvist att t ex alla tyskar ska dömas för Förintelsen, eller alla muslimer för 9/11?
 • Som vi tog upp i pjäsen så begicks endast 3 av 249 terrorbrott i Europa av islamister. Är det då rätt att alla muslimer ska dömas för det, trots att de inte varit inblandade?


Kan "öppenhet" kan leda till mer diskriminering?

Många av de judar och muslimer som svarat på frågor om diskriminering hävdar att de utsätts för sådan i högre grad om de är öppna med sin religiösa eller kulturella tillhörighet.

Det tycks vara så att de muslimer som bär slöja eller andra religiösa plagg, eller judar som bär judiskt religiösa plagg (t ex huvudbonaden kippa) utsätts för mer diskriminering än de som aktar sig för att vara för öppna. 

 • Diskutera detta, och fråga er hur det kan komma sig att man i Sverige 2012 inte alltid kan känna sig säker på gator och torg i exakt den klädsel man vill ha.

 Länk till FN-förbundet - övningar för klassrummet

Länk till Migrationsverket - statistik om invandring

Länk till Forum för levande historia - övningar och tester om fördomar m m