1. Sveriges roll i slaveriets historia


Vad har Sverige haft för inverkan på slaveriets historia? 

Slavar är något som funnits i alla tider. Men när de svarta från Afrika börjades ta tillfånga som slavar av den rika världen i väst började slaveriet att bli en ren vinstdrivande industri. De berörda länderna gjorde allt för att slavhandeln skulle kunna fortsätta. 

Carl von Linné nämndes i föreställningen. Han hävdade att man kunde dela in människor i olika raskategorier. De svarta afrikanerna och aboriginerna placerade han längst ner på värdeskalan och de vita européerna högst upp.Det instiftades också ett institut i Uppsala på 1900-talet, Statens institut för rasbiologi. Där försökte man hävda att det går att rangordna raserna i bättre och sämre grupper. Man påstod att man genom mätning av skallen kunde se vilken typ av människa en person var. Det var inte bara hudfärg som spelade en roll; även anlag för sinnesjukdom och kriminalitet kunde avläsas i skallformen trodde man. Man diskuterade rasförädling och rashygien och drömde om att genom rening av vissa raser framställa den perfekta människan.

 

  • Vad är slaveri?
  • Finns det slaveri i världen idag?
  • Hur ser dagens slavhandel ut?
 


Länk till Forum för levande historia - om slaveriet